Nunotovade halskragar / Nunofelted neck-warmers

Om man vill leka lite med ull och tyger och nunotovning, kanske innan man ger sig på en större/längre sjal,  kan man testa att göra en halskrage. Då räcker det med en slutlig storlek som motsvarar ”ett varv runt halsen och lite omlott”.  Kragen kan sedan fästas ihop med en stor dekorativ knapp, brosch eller stor säkerhetsnål. Nedan kommer några exempel på några halskragar som jag har tovat, som kanske kan bidra till lite inspiration.

If you want to play around with wool and fabrics and nuno-felting, perhaps before tackling a larger/longer shawl, you can make a neck-warmer. Then it is enough with a final size that corresponds to ”one wrap around the neck with a little overlap”. The neck-warmer can be attached together with a large decorative button, brooch or large safety pin. Below are some examples of neck-warmers that I have have felted, which perhaps can provide some inspiration.


Nyanser av rött: merino, bambufibrer och bomullstyger / Shades of red: merino, bamboo tops and cotton fabric


Nyanser av rosa och lila: med utgångspunkt från en handfärgad sidensjal jag fick av en kollega, kombinerad med merino och lite mer tyger och fibrer / Shades of pink and purple: the starting point was a hand painted silk scarf I got from a colleague, combined with merino and a little more fabrics and fibers

img_5834

img_5836

Nyanser av blått och grönt: merino och tyger av siden och viskos / Shades of blue and green: merino and fabrics of silk and viscose

Min mors gamla sidensjal kombinerad med svart och vit ull och silke / My mothers old silk scarf combined with Merino d´Arles, superfine merino (raven), and a blend of Polwarth, black alpacka and mulberry silk

Publicerat i Textil, Tova, Tyg, Ull | Märkt , | 4 kommentarer

Nunotovad röd sjal / Nunofelted red scarf

Jag tar som regel inte beställningar på tovade alster. Det främsta skälet är att jag har så lite tid till tovning. En beställning blir också lätt ett måste istället för något lustfyllt, det kan vara svårt att sätta ett pris i förväg och det finns inga garantier att resultatet blir vad kunden hade tänkt sig. Jag föredrar att tova det jag har lust med för stunden, när jag har tid, och sedan bara erbjuda det jag har producerat till försäljning. Men det händer att jag gör undantag. I det här fallet var det en vän till en kollega, som hade sett min röd-lila pläd på en utställning, som vill beställa en sjal till en hantverksintresserad väninna som fyllde jämnt. Det kändes som ett roligt uppdrag och det var strax innan jag skulle ha en vecka ledigt från jobbet. Så det passade bra just då. Jag plockade ihop tre olika förslag på färger, ull och tyger, och hon valde den översta bilden nedan. Sedan fick jag fria händer att omvandla detta till en sjal.

I usually don´t take commissions for felted items. The main reason is that I have so little time for felting. A commission can also easily turn into a must instead of something pleasurable, it can be difficult to set a price in advance and there are no guarantees that the result will be what the customer had in mind. I prefer to felt what I fancy at the time, when I have time, and then only offer what I have produced for sale. But occasionally, I do make exceptions. In this case, a friend of a colleague, who had seen my purple-red blanket at an exhibition, wanted to buy a shawl as a present for a friend with a keen interest in hand-crafts. It felt like a fun assignment and it was just before I had a week off from work. So it suited me at the time. I picked out three different suggestions for colors, wool and fabrics, and she chose the top picture below. Then it was up to me how to transform this into a shawl.

img_5860

Jag la ut ullen i en färggradient och la sedan på olika bitar av tyg och lite silkesfibrer. Under några av silkestygerna la jag även ut bitar av ett tjockare bomullstyg för att skapa ett blommönster som en upphöjd relief.

I laid out the wool in a color gradient and then laid out different pieces of fabric and some silk fibers. Under some of the silk fabric I also laid out pieces of a thicker cotton fabric to create a floral pattern as a raised relief. 

Det blev en relativt stor sjal, med mycket färg, mönster och olika ytstrukturer. Sedan visade det sig att kunden egentligen hade tänkt sig en lite mindre och smalare sjal, med mer rött och brunt än rosa toner. Beställningar är som sagt inte lätt om det inte i princip är en kopia av något man gjort tidigare. Dessvärre hade jag inte tillräckligt med ull kvar i de färger hon föredrog, men jag tovade även två mindre sjalar i andra färger så att hon fick fler alternativ att välja mellan. Och det hela slutade lyckligt med att hon köpte både den större sjalen (till sin väninna) och en av de mindre sjalarna (till sig själv). Jag har inga bra bilder på de mindre sjalarna, men nedan ser ni den större, med all sin variation. Jag hoppas att väninnan som fick den uppskattar den.

The result was quite a large shawl, with a lot of color, patterns and various surface structures. Then it turned out that the customer had actually anticipated a slightly smaller and narrower shawl, with more red and brown than pink tones. As mentioned, commissions can be rather tricky if it isn´t more or less a copy of something you have done before. Unfortunately, I didn´t have enough wool left in the colors she preferred, but I also felted two smaller shawls in other colors to give her more options to choose from. And it all ended well, with the customer buying both the larger shawl (for her friend) and one of the smaller shawls (for herself). I haven´t got any good pictures of the smaller shawls, but below you can see the larger one, with all its variation. I hope the friend who received it appreciates it.


Publicerat i Textil, Tova, Tyg | Märkt , , , , | 4 kommentarer

Nunotovning i röda och lila nyanser / Nuno-felting in shades of red and purple

Att kombinera olika färger och material är väldigt kul, men också en utmaning. När jag har kommit så långt att jag bestämt vad jag ska tova och i vilken grundfärg, så återstår beslut om nyanser och tyger och eventuellt andra fibrer. Sånt kan ta tid. Och även om katten Smilla gärna gör mig sällskap så är hon sällan till någon hjälp i beslutsvåndan. Hon gillar allt som är mjukt.

Combining different colors and materials is fun, but also a challenge. When I have  decided what I want to felt, and in which basic color, decisions about shades and fabrics and possibly other fibers still remain. That can take time. And even though my cat Smilla is happy to keep me company, she is rarely any help in the decision-making. She likes everything that is soft.

Det här blev ett lite större nunotovat stycke. Basen är en vinröd gasväv av bomull, täckt med två tunna lager av merinoull i olika nyanser av lila, rött och rosa. På det la jag ut tygbitar i olika material (silke, bomull, viskos, syntet) och diverse andra fibrer.

This turned into a rather large nuno-felted piece. The base is a burgundy cotton gauze, covered with two thin layers of merino wool in different shades of purple, red and pink. On top of that, I laid out pieces of fabric in different materials (silk, cotton, viscose, synthetic) and various other fibers.

Nedan ser ni resultatet. Ett stycke på 120 cm x 90 cm, i varma färger och med lite av allt möjligt intovat, som kan användas som pläd, eller klippas och sys till något annat. Till vad har jag inte bestämt än. Men jag tror vi tog rätt bra beslut om färger och material, Smilla och jag.

Below is the result. I piece measuring 120 cm x 90 cm, in warm shades with a bit of all sorts felted in, that can be used as a small blanket or cut and sewn into something else. I haven´t quite decided into what yet. But I think we took quite good decisions about colours and materials, Smilla and I. 

Publicerat i Textil, Tova, Tyg, Ull | Märkt | 5 kommentarer

En grå väst av Finull och Jämtlandsull / A grey vest from Swedish wool

Det finns något särdeles tillfredsställande i att kunna utgå från nyklippt ull när man planerar ett projekt. Då kan man lättare avgöra vad just den här ullen har för egenskaper och vad den kan passa till. Sedan följer rensning, tvätt, torkning, tesning och kardning innan man kan börja tova. Men ibland är det värt besväret. I det här fallet gällde det mörk ljuvligt finfibrig Jämtlandsull från Anna Hedendal och vit finlockig och mjuk finull från Titti Strömne (Glada fåret). Dessa blandade jag och kardade ihop med lite glansiga bambufibrer till mjuka gråa kardflor med lite liv och lyster.

There is something especially satisfying about being able to start from newly sheared fleece when planning a project. It makes it easier to determine the fleece´s characteristics and what it could be used for. Then follows sorting, washing, drying, teasing and carding before you can start felting. But sometimes it’s worth the extra effort. In this case, it concerned a dark and delicate fine-fiber fleece from Jämtland sheep, and a white and soft fleece with very small locks from Finull sheep, both bought directly from the sheep owners. I mixed these two and carded them together with some shiny bamboo fibers to make soft, grey batts with life and luster.

I inlägget om min färgstarka ryska väst skrev jag att jag gärna kunde tänka mig en grå väst med bara en vit ros på ryggen. Och det var just det jag använde dessa gråa kardflor till. Jag justerade mönstret lite, och använde gasväv av bomull som grund på denna, men annars är västarna rätt lika. Förutom i färgen förstås.

In the post about my colorful Russian vest, I wrote that I wouldn´t mind a grey vest with just a white rose on the back. And that was exactly what I used these grey batts for. I adjusted the pattern a little, and used cotton gauze as a base for the vest, but otherwise the vests are very similar. Except in color of course.

Slutformning/krympning gjorde jag på en justerbar provdocka med lite mer former än min andra provdocka.

I finished the final shaping /shrinking on an adjustable mannequin, with a little more curves than my other one.  

 

 

 

Den här gråa västen har jag faktiskt använt själv några gånger. Den färgglada har jag sålt till någon den passade perfekt på, som också använder den. Det känns ju bra när något man lagt så mycket tid på att tillverka även kommer till användning.

I have actually worn this grey vest a couple of times. And I have sold the colorful one to someone it fitted perfectly, who also wears it. It´s always nice when something you put so much time into making also gets used in the end.

Publicerat i Textil, Tova, Ull | Märkt | 2 kommentarer

Tovning med kollegor på jobbet / Felting with colleagues at work

Jag jobbar till vardags på en statlig myndighet där kontorslokalerna nyligen byggts om till ett så kallat aktivitetsbaserat kontor. Det tar ett tag innan man känner sig hemmastadd i ”nya” lokaler och det kändes som att det saknades nåt på väggarna… Någonstans där växte en idé fram om att  tova ett konstverk tillsammans med mina kollegor. Så jag skickade ut en förfrågan till hela kontoret via e-post och skissade mitt förslag (baserat på björkar och lavar) på en white-board tavla. Inom en vecka visade det sig att minst en fjärdedel av mina kollegor (vi är totalt runt 100 personer) var intresserade av att vara med och tova. Kul! 🙂

I work at a government agency where the office has recently been converted into a so-called activity-based office. It takes a while to feel at home in a ”new” office, and it felt like something was missing on the walls … Somewhere there an idea emerged about felting a piece of art together with my colleagues. So I sent a question to the entire office by e-mail and sketched my suggestion (based on birches and lichens) on a white-board. Within a week, it turned out that at least a quarter of my colleagues (we are a total of around 100 people) were interested in participating in on felting. 🙂

Ett konstverk med just ”björkar och lavar” kändes väldigt passande då färgerna kunde harmoniseras med arkitektens färgval på det nya kontoret. Basen till konstverket är lokalt producerad ull (både från mina egna får och ull jag köpt in från andra gårdar i Jämtland och själv tvättat och kardat). Men den färgade ullen är Corriedale-ull inköpt från England (World of Wool) och jag kollade noggrant valet av färger mot inredningen innan jag beställde ull.

A piece with ”birches and lichens” felt suitable as the colors could be harmonized with the architect’s color choice in our new office. The base of the felted artwork is locally produced wool (both from my own sheep and fleeces I have purchased from local sheep farms and washed and carded myself). But the coloured wool is Corriedale, bought from England (World of Wool), and I carefully checked the colors against the furniture fabrics before ordering the wool.  

Jag delade upp tovning på två tillfällen då vi samlades efter jobbet i köket  på kontoret. Vid första tillfället tovade vi basen till björkstammarna, gröna och gula lavar (som vi knöt fast knappar i) och färgade silke (silk noil, korta silkefibrer som är en restprodukt från när man kammar eller spinner silke).

I dived the felting into two sessions (two different days), when we met up in the kitchen at the office after work. During the first session we pre-felted the base for the birch trunks, green and yellow lichens (which we tied buttons into) and dyed silk noil.

Vid andra tillfället började vi med att tova stenblocken med lavar (både de förtovade och av tygbitar).

During the second session, we started with felting the large stones with lichens (both the pre-felted ones and pieces of fabric).

Vi la ut ett hyfsat tjockt lager av vit kardad ull som bas för hela konstverket, och på det la vi ut stenblocken, blå ull som himmel, de förtovade björkstammarna, bitar av brunt garn som grenar samt det färgade silket och bitar av restgarner som löv.  Och efter det var det ju bara att tova ihop hela alstret. 😉

We used a fairly thick layer of white carded wool as the base for the entire piece. On that we laid out the stones, blue wool as sky, the birch trunks, pieces of brown yarn as branches, and the dyed silk noil and pieces of yarn as leaves. And after that, all that remained was to felt the whole thing together. 😉

Den sista valkningen och ursköljningen gjorde jag hemma i badkaret. När konstverket torkat fick jag hjälp av mina barn att klippa upp lavarna och ta ut de flesta knappar. Min yngsta dotter (9 år) var dessutom med som assistent under båda tillfällena med tovning på kontoret. Och pinnen jag hängde upp den på är väldigt lokalt producerad (sälg avbarkad på rot av våra får).

I did the last fulling and rinsing at home in the bathtub. When the piece had dried, my kids helped out cutting up the lichens and removing most of the buttons. My youngest daughter (9 years old) also acted as an assistant during both felting sessions at the office. And the stick I hung it up on is very locally produced (debarked by our sheep).

Nu är konstverket upphängt på kontoret. Då det till största del är tillverkat av lokalt producerad ull, garnrester och återbruk av tyger och knappar så skulle jag vilja påstå att det är ett miljövänligt alster, som dessutom är ljudabsorberande, brandsäkert, och passar in i färgsättning på vårt kontor. Totalt var vi 19 kollegor, från 13 olika enheter på 6 olika avdelningar, som deltog i tovandet (och ännu fler som nyfiket har tittat förbi under arbetets gång). Det kallar jag samverkan tvärs över organisationen som gav ett resultat vi kan känna oss stolta över.

Our jointly created piece of art now hangs in our office. Since it is mostly made of locally produced wool, left-over yarn and  fabrics and old buttons, I would say that it is a very environmentally friendly wall-hanging, which is also sound-absorbing, fire-resistant, and fits into color scheme in our office. In total, we were 19 colleagues, from 13 different units in 6 different departments, who participated in the felting (and several more who curiously stopped by to watch the process). That´s what I call good collaboration across the organization that produced a result we can be proud of.

Publicerat i Återbruk, Tova, Ull | Märkt , , | 7 kommentarer

Tovade lavar och björkar / Felted lichens and birches

En solig höstdag var barnen och jag ute och tittade på lavar. Om man tittar riktigt nära finns det massor att inspireras av i både färg och form.

One sunny autumn day, the kids and I were out looking at lichens. If you look really closely, there is a lot to be inspired by, both in shape and colour.

Skrynklade tyger, fasttovade i mörk ull med lite vita inslag, påminner lite om lavar på ett stenblock. Några franska knutar i brodyrtråd fick symbolisera fruktkroppar.

Wrinkled fabric, felted on to dark wool with white highlights, resembles lichens on a stone. I added French knots in embroidery thread as fruiting bodies.

Ett annat sätt att göra fruktkroppar på är att tova in något runt (jag använde gamla knappar) som man man sedan klipper ut.

Another way to make fruiting bodies is to felt something round into the wool (I used buttons), which are cut out afterwards.

I det fina höstvädret tog jag även lite kort på träd och blev sugen på att tova en tavla med björkar och höstlöv. Jag gillar särskilt perspektivet när man tittar upp mot träd och ser grenverket mot den blåa himmeln. Några få vinklade stammar är mer intressant för ögat än parallella stammar med en skog av andra stammar som bakgrund.

In the beautiful autumn weather I also took some photos of trees, and got the urge to felt birches with autumn leaves. I especially like the perspective of looking up at trees, with the branches of the tree crown against the blue sky. A couple of trees at an angle is more interesting to look at, than parallel trees against the background of a forest of parallel trees.

Jag började med att tova ett stycke som skulle bli björkstammar. Vit ull och inslag av svart och grått, som jag sedan klippte i remsor.

I started by felting what would become my birch stems. White wool with the addition of black and grey bits, that I cut into strips.

Jag la ut björkremsorna på en bakgrund av blå ull, la till tussar av bambu, soja och silke i gult och grönt som blad, och bitar av grått garn som grenar.

I laid the birch strips on a background of blue wool, added bamboo, soya and silk fibres in yellow and green as foliage, and pieces of grey yarn as branches.

Och nedan ser ni det tovade resultatet. Tänk så mycket roligt en lite höstpromenad runt gården kan inspirera till.

Below is the felted result. So much fun inspired by a walk just around the house. 

Publicerat i Tova, Uncategorized | Märkt , | 10 kommentarer

Tovningskurs på Ull SM 2017

Sista helgen i september var det Ull SM på Wålstedts Textilverkstad i Dala-Floda. Det är ett utmärkt tillfälle att få se och känna på fantastiska fällar från olika fårraser och umgås med likasinnade ullnördar.

Förutom själva SM i ull och handspinning arrangeras en ullmarknad, utställningar, föreläsningar och kurser. Två av mina resekamrater Birgitta Lindh Andersson (OPPiNILS) och Birgitta Ericsson (Vemdalsfjällens alpackor) sålde ull och en del garn. Bland flera intressanta föreläsningar hann jag också gå på Kia Gabrielssons föreläsning om bedömning av ull, vilket alltid är inspirerande och lärorikt.

På söndagen delades medaljer och diplom ut till vinnarna i de olika klasserna av ull och spinn SM, och vi som kört ner från Jämtland-Härjedalen var så klart lite extra stolta över att fällar från Jämtlandsfår tog hem flera medaljer. Slutligen var det auktion och försäljning av de fällar som deltagit i tävlingen. Och jo, jag köpte hem lite ull jag också…

På lördagen höll jag i en tovningskurs med fokus på olika typer av ull och tekniker. Till historien hör att jag på torsdagen (med kort varsel) hade opererat handleden (därav bandaget på vänster hand), men det var inget jag tyckte skulle få stå i vägen för en inplanerad tovningskurs… Planen var ju att deltagarna skulle få göra det mesta av arbetet under kursen och jag hade dessutom med min fårklipperska Carina Jälkentalo som assistent. Det är också Carina som har tagit alla fina kort nedan.

Vi började med att titta på tovade provlappar av olika typer av ull och en bredd av tovade alster. Olika typer av ull är bra till olika saker.

Sedan hjälptes vi åt att lägga ut kardad ull av Sveafår, Åsenfår, Finullsfår och en ryakorsning. På det fick de 12 härligt entusiastiska deltagarna lägga ut diverse lockar, tyger (siden och bomull), spets (syntet), bambufibrer, lin och garn.

Allt och lite till i en salig blandning.

När vi kom till blötläggningen fick jag en blå mjölkningshandske av Carina att dra över bandaget (det var ju tur att hon råkade ha en sån i fickan!). Sedan hjälptes alla åt att tvåla och massera, med ett stycke tyll över allihop i början (som man sedan tar bort innan den tovar fast).

På en sektion hade vi lagt ut vit ull i botten med svart ull ovanpå, och lagt några former i plast mellan den vita och den svart ullen. Dessa former klippte vi ut halvvägs genom tovningen.

Slutligen kom vi till den mer hårdhänta valkningen och lite slängande på bordet (då skummet yrde och jag trodde jag skulle bli ensam i tältet).

Nedan ser ni vårt gemensamma verk. Gjort på 2 timmar, av 12 fantastiska deltagare, en enarmad kursledare och en fårklippare som assistent. Två timmar är inte mycket tid till en tovningskurs, men jag pratade konstant och svarade på frågor under hela processen och det fungerade eftersom vi alla hjälptes åt med att göra ett gemensamt alster. Det var två väldigt intensiva men roliga timmar och jag hoppas att alla deltagare (från nybörjare till mer erfarna tovare) fick med sig några nya insikter och inspiration till fortsatt tovning. Efter kursen sköljde vi ur alstret ordentligt och kunde lägga det i ett torkrum över natten så att vi kunde visa upp den dagen efter.

Och man kan titta på den länge, för det finns många detaljer att titta på. 🙂


IN ENGLISH

A workshop in felting at the Swedish Wool Championships 2017

The post above is about the Swedish Wool Championships held this past autumn, held at Wålstedts, which is a family run wool spinning mill. The annual championship is actually two competitions – one for shorn fleeces and the other for hand-spun yarns. In addition there are various lectures and workshops to attend, and a market and an auction for raw fleeces. The event is a wonderful opportunity to look at and feel gorgeous fleeces from different breeds of sheep – and to meet other fiber enthusiasts.

This year, I held a workshop at the event, about different types of fleece (breeds) and felting techniques. As it was only a 2-hour workshop, I decided to have all the participants work together on one large piece, in which we used different types of wool, locks, pieces of fabric, embellishment fibres, and a few embedded resists. We spent a little time at the beginning looking at felted samples and various felted items, where different types of wool had been used. But most of the time was spent felting, with me talking constantly and answering questions throughout the whole process. Very intense but fun, with 12 very enthusiastic participants. I am really pleased with what we jointly accomplished in two hours, and I hope that all the participants (from beginners to more experienced felters) were given some new insights and inspiration for further felting.

Publicerat i Tova, Ull | Märkt , | 2 kommentarer